Zapis ustawień dokonywany jest na bieżąco podczas zmiany/przełączania opcji na inną.

- przywraca ustawienia domyślne (wszystkie zmiany dokonane przez użytkownika są kasowane);

kliknij aby rozwinąć / zwinąćEksport/Import ustawień

Ustawienia funkcji wchodzących w skład modułu TachoScan:

Spis treści

Główne

TachoScan

Karta drogowa < 3,5t

 

 

 

W zależności od udostępnionych dla użytkownika modułów menu: Ustawienia programu będzie poszerzone o dodatkowe ustawienia.

Opis tych ustawień znajduje w każdym dziale, którego te ustawienia dotyczą.

W zależności od rodzaju zainstalowanych i udostępnionych modułów kolejność opcji w oknie Ustawienia programu może ulec zmianie.

 

 


Zobacz również:

[014] Ustawienia (Moduł Główny)