Z urządzenia jest to funkcja przy pomocy, której możemy pobierać dane z innych urządzeń odczytujących dane z kart kierowców i tachografów cyfrowych.

Do pobrania danych z wybranego urządzenia wymagane jest podłączenie go do komputera oraz wcześniejsze odczytanie tym urządzeniem danych z tachografu cyfrowego lub karty cyfrowej.

Opcja ta umożliwia również pobieranie odczytów cyfrowych z innych lokalizacji (patrz: "Folder zewnętrzny").

Aby przystąpić do pobierania danych z urządzeń zewnętrznych można skorzystać z następujących sposobów:

kliknąć na ikonę: umieszczoną w zakładce TachoScan w pasku narzędziowym;

nacisnąć kombinację klawiszy ,

z menu głównego TachoScan wybrać Z urządzenia.

Po wykonaniu powyższych czynności należy wybrać w nowym oknie odpowiednią zakładkę.

Spis treści

TachoReader Mobile/Combo

Inne urządzenia

Folder zewnętrzny

Helpten