[114] Naruszenia kierowcy wg ITD

Raport zawiera listę naruszeń danych kierowców, na której każde wykroczenie jest wypisane osobno. Raport może być wygenerowany dla jednego kierowcy, albo w postaci zbiorczej, zawierającej wszystkich zatrudnionych kierowców, którzy popełnili wykroczenia.

kliknij aby rozwinąć / zwinąćJak utworzyć raport

 

- rozwijany panel, w którym dostępne są następujące opcje:

 

 

 

 

Lista naruszeń, edycja i dodatkowe opcje

W wyniku naciśnięcia przycisku: , o ile wybrany kierowca/y miał/li naruszenia w wybranym okresie czasu, zostanie wyświetlona lista naruszeń z dokładnymi danymi na temat każdego wykrytego naruszenia.

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Wyświetlona lista naruszeń kierowcy.

 

 

 

 

Uwagi do analizy

W zakładce zestawione są dodatkowe ostrzeżenia, które mogą być pomocne podczas analizy naruszeń.

Ww. lista ostrzeżeń generowana/odświeżana jest po kliknięciu na przycisk: .

 

W oknie ustawień programu (menu: "Dane podstawowe" -> "[014] Ustawienia") w zakładce: "Naruszenia - Uwagi do analizy" wykazane są w formie opcji ostrzeżenia jakie może generować program.

 

 

Naruszenia, które wystąpiły przed 3 września 2018, a dla których zastosowano nowy taryfikator kary dla przedsiębiorstwa oznaczane będą na liście naruszeń za pomocą "*".

 

 

 


Zobacz również:

Okno podglądu raportów (jak wydrukować i wyeksportować raport)

Okno podglądu/edycji wykresówki (Edycja dnia)

Okno podglądu/edycji dnia z karty kierowcy (Edycja dnia)