[119] Eksport plików cyfrowych

W przypadku kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w przedsiębiorstwie dla kierowców, którzy poruszali się pojazdami wyposażonymi w tachografy cyfrowe należy przedstawić pliki źródłowe pobrane z kart kierowców i tachografów cyfrowych.

Mechanizm eksportowania umożliwia szybkie i łatwe wyszukanie i skopiowanie powyższych plików.

Aby otworzyć okno eksportu plików należy z menu głównego TachoScan wybrać Eksport plików cyfrowych.

W oknie eksportu należy podać:

"okres" z jakiego mają być wyeksportowane dane;

opcja: eksportuj pliki danych kierowcy - zaznacz, jeśli chcesz wyeksportować pliki źródłowe z danymi pobranymi z karty kierowcy:

zaznacz kierowcę/kierowców;

opcja: eksportuj pliki danych pojazdu - zaznacz, jeśli chcesz wyeksportować pliki źródłowe z danymi pobranymi z tachografu cyfrowego:

zaznacz samochód/samochody;

Zaznaczanie/odznaczanie wszystkich pozycji na liście - kliknij LPM w polu zaznaczania/odznaczania w nagłówku listy.

Wyszukiwanie wg frazy - umożliwia filtrowanie pozycji na liście wg dowolnego tekstu - pole znajduje się poniżej nagłówka listy.

Sortowanie pozycji - kliknij na tytule nagłówka, aby posortować pozycje alfabetycznie.

 

wskaż Katalog docelowy, w którym mają zostać zapisane pliki;

końcowym etapem jest kliknięcie na przycisk: .