[127] Kontrola tygodniowa czasu pracy kierowcy

Raport jest podzielony na kilka części. W pierwszej części wyświetlana jest lista naruszeń kierowcy wraz z poziomem przewinienia. Poziom naruszenia (NMW, PN, BPN oraz NN) jest wyświetlany zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/40. W kolejnej części raport jest podzielony na sekcje równoznaczne z kolejnymi tygodniami. W ramach każdej sekcji wyświetlony jest czas jazdy tygodniowej oraz dwutygodniowej (za tydzień bieżący i poprzedni) z uwagami na temat ewentualnego przekroczenia normy oraz czas jazdy przysługujący w tygodniu kolejnym. Poniżej wyświetlone są informacje na temat odpoczynków tygodniowych: moment wykorzystania i czas trwania odpoczynku, ewentualne skrócenie i kompensata, następnie ilość dób pomiędzy poprzednim i bieżącym odpoczynkiem tygodniowym.

W obrębie danego tygodnia dla każdej doby przedstawiona jest kontrola czasu jazdy dziennej, maksymalny czas odpoczynku oraz wykorzystany czas odpoczynku dziennego przez wybranego kierowcę. Dodatkowo wypisane są uwagi dotyczące tych czasów, stwierdzające zgodność z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3820/85 lub Rozporządzeniem (WE) nr 561. Podział na doby następuje wedle wskazań ustaw.

W dalszej części w zależności od ustawień będzie wyświetlany w każdej sekcji wykres tygodniowy oraz zatwierdzone i zapisane opisy naruszeń.

Na raporcie wyświetlone będą naruszenia, które zostały zatwierdzone w oknie generowania raportu: "[114] Naruszenia kierowcy wg ITD".

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćJak utworzyć raport

 

Opcje

 

 

 

 

Aby wyświetlić raport należy posługiwać się przyciskami paska narzędziowego (więcej w temacie: "Generowanie raportów" w instrukcji programu 4Trans).

 


Zobacz również:

Okno podglądu raportów (jak wydrukować i wyeksportować raport)

[114] Naruszenia kierowcy wg ITD