Przycisk służy do wyświetlenia podglądu wydruku dnia z karty kierowcy z naniesionym:

wykresem liniowym razem z legendą;

listą zdarzeń;

listą naruszeń - pod warunkiem, że miały miejsce naruszenia i został wcześniej wygenerowany raport "[114] Naruszenia kierowcy wg ITD";

godzinami wyjęcia i włożenia karty kierowcy - pod warunkiem, że miały one miejsce oraz został pobrany do programu odczyt tachografu cyfrowego dla danego dnia;

adnotacjami.

 


Zobacz również:

Okno podglądu/edycji dnia z karty kierowcy