Zakładka zawiera następujące okna:

Zakładka widoczna jest jeśli w danym dniu wyświetlone są dane z tachografu.

 

Lista czynności - pobranych z karty kierowcy (patrz: "Czynności");

Lista czynności z tachografu - slot 1;

Lista czynności z tachografu - slot 2.