Informacje ogólne i dane techniczne

Zakładka zawiera następujące pola:

Dane samochodu,

Dane tachografu,

Zakres danych,

Dane kalibracji - okno to wskazuje również datę następnej kalibracji.

Ilość dat w polu Wybierz kalibrację wg daty: zależy od ilości przeprowadzonych kalibracji w danym okresie czasu.

 

 Za pomocą przycisku: wywołujemy "podgląd wydruku" danych zawartych na tej zakładce.

- otwiera okno "analizy poprawności podpisów cyfrowych".