Lista zdarzeń zawiera kolejno ułożone zdarzenia, od pierwszego rejestrowanego przez tarczę do ostatniego, zachowując kolorystykę z tarczy. Kolejne wiersze ułożone są według czasu wystąpienia.

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Lista zdarzeń.

Po kliknięciu danego zdarzenia na liście, odpowiadający mu wycinek koła na tarczy zmieni kolor na niebieski, obrazując pozycję tego zdarzenia na tarczy.

Znaczenie symboli: - postój, - jazda, - praca, - dyspozycyjność.

Czynność zawierająca dodatkowo symbol: oznacza zdarzenie prom/pociąg (patrz: Zakładka - "Dane podstawowe"). Przykład:

 

Po kliknięciu listy prawym przyciskiem myszy pojawi się "menu", służące do zarządzania zdarzeniami.