Opcja ta służy do kalibracji czasu na wykresówce.

Jeśli uważasz, że program błędnie odczytał czas rozpoczęcia czynności na wykresówce sprawdź czy dobrze jest ustawiona godzina 12:00.

Na rysunku poniżej pokazany jest przykład źle ustawionej godziny 12. Szara linia powinna znajdować się w położeniu godziny 12 na tarczy czyli w środku łezki.

Zmiany godziny 12:00 można dokonać tylko w zakładce: "Dane podstawowe".

Godzinę 12:00 można zmienić na dwa sposoby:

kliknąć PPM w dowolnym miejscu obrazu wykresówki (rys. poniżej), a następnie z rozwijanego menu wybrać: Zaawansowane -> Ustaw godzinę 12:00.

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Rozwijane menu: "Ustaw godzinę 12".

nacisnąć klawisz: .

Z obrazu tarczy znikną kolorowo zaznaczone zdarzenia, pojawi się natomiast czerwone kółko oznaczające położenie godziny 12 na tarczy, okienko pokazujące kąt odchylenia godziny dwunastej oraz pomocnicze linie wskazujące godziny na tarczy.

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Kalibracja za pomocą kółka.

Żeby zmienić położenie godziny 12:00, należy kliknąć i przytrzymać symbolizujące ją kółko lewym klawiszem myszy (rys. powyżej), a następnie przesuwając kursor myszy ustawić kółko w nowej pozycji.

W czasie przesuwania zegar w lewym górnym rogu obrazu zostanie zastąpiony liczbą stopni.

 

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Precyzyjna kalibracja.

Precyzyjniejsze ustawienie można uzyskać naciskając w oknie Kąt godziny 12:00 na odpowiednie przyciski (rys. powyżej).

Poprawne ustawienie godziny 12:00 (zawsze w cieńszym końcu łezki) osiąga się wtedy, jeżeli pomocnicze linie pokrywają się z godzinami na tarczy.