Zmień godzinę rozpoczęcia

Godzina rozpoczęcia oznacza moment pierwszego włożenia tarczy przez kierowcę do tachografu lub godzinę rozpoczęcia wpisów manualnych (na odwrocie wykresówki). Jest ona zaznaczona zieloną kreską, biegnącą od środka tarczy. Zmiany jej można dokonać w każdej zakładce zawierającej obraz zeskanowanej tarczy ("Podgląd odczytu", "Dane podstawowe"). Dokonuje się tego w jeden z następujących sposobów:

kliknij aby rozwinąć / zwinąćPrzy użyciu opcji: "Zmień godzinę rozpoczęcia"
kliknij aby rozwinąć / zwinąćPrzesuwanie na inną pozycję