Temat zawiera opis wszystkich poleceń dostępnych w menu TachoScan.

Spis treści

[101] Skanuj

[102] Otwórz

[103] Odczytaj kartę kierowcy

[104] Odczytaj tachograf cyfrowy

[105] Z urządzenia

[106] Dane z kart kierowców i wykresówek

[107] Dane z tachografów cyfrowych

[108] Dodaj tacho ręcznie

[109] Karta drogowa < 3,5t

[110] Import danych z tachografu cyfrowego do karty

[111] Dodaj zaświadczenia

[112] Wyszukaj zaświadczenia

[113] Lista zaświadczeń

[114] Naruszenia kierowcy wg ITD

[115] Wykres tygodniowy

[116] Wykres miesięczny

[117] Niezapisane tarcze

[118] Historia odczytów

[171] Dostępny czas pracy kierowcy

[119] Eksport plików cyfrowych