Aby rozpocząć proces skanowania, należy umieścić określoną ilość tarcz (max. 50) w podajniku skanera (Plustek PS283) tak, aby wszystkie były skierowane wykresem do wewnątrz skanera. Tarczek nie należy umieszczać na środku skanera - powinny być one np. przesunięte w prawo (rys. poniżej). Kąt obrotu łezki tarczy jest nieistotny.

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Ułożenie tarcz na skanerze.

Przed rozpoczęciem skanowania można skorzystać z "ustawień domyślnych". W oknie ustawień można wybrać kierowcę, samochód, datę pierwszej tarczy (każda kolejna skanowana tarcza będzie miała datę o jeden dzień późniejszą). Dane wprowadzone w tym oknie będą automatycznie uzupełniane na każdej zeskanowanej tarczy.

Jeśli podczas skanowania kolejno tarcz tego samego kierowcy chcemy zachować prawidłowe, automatyczne stopniowanie dat, to w miejsce tarcz, w których występowały dni wolne lub dni bez prowadzenia pojazdu (brak tarczy) zaleca się umieszczenie pustych kartek papieru.
Program po zeskanowaniu pustej kartki papieru nie znajdzie tarczy, ale mimo to przesunie domyślną datę tarczy na kolejny dzień. Na przykład podczas skanowania tarcz w okresie, w którym kierowca miał wolny weekend należy umieścić w odpowiednim miejscu dwie puste kartki papieru.

 

Zacinanie się skanera po zeskanowaniu połowy tarczki, może wynikać z centralnego ułożenia tarczki w skanerze. Ułóż tarczkę niesymetrycznie rys. powyżej i ponów skanowanie.

 

Po umieszczeniu tarcz w podajniku można rozpocząć skanowanie korzystając z następujących sposobów:

kliknąć na ikonę: umieszczoną w zakładce TachoScan w pasku narzędziowym;

nacisnąć kombinację klawiszy ;

z menu głównego TachoScan wybrać Skanuj.

Po zeskanowaniu program otworzy ostatnią wykresówkę w "oknie podglądu edycji wykresówki", pozostałe zostaną wyświetlone w panelu: "[117] Niezapisane tarcze". Każdą wykresówkę należy przejrzeć, uzupełnić dane i zapisać.

 


Zobacz również:

[106] Dane z kart kierowców i wykresówek

[111] Dodaj zaświadczenia

Domyślne

Okno podglądu/edycji wykresówki