W tym zagadnieniu są opisane czynności powiązane z użytkowaniem urządzenia TachoReader Mobile lub TachoReader Combo.

Okno jest aktywne po wpięciu klucza TachoReader Mobile lub urządzenia TachoReader Combo do gniazda USB.

 

Istnieje możliwość pobierania danych z urządzeń TachoReader Mobile i Combo poprzez zdalny pulpit na serwerach Windows®,
Pracując na programie 4Trans poprzez zdalny pulpit można udostępnić Dysk wymienny urządzeń TachoReader dla serwera. Tak udostępniony dysk należy zmapować jako dysk sieciowy. Z kolei, z tak mapowanego dysku można pobierać dane do programu 4Trans.

 

 

Spis treści

Pobieranie i czyszczenie odczytów

TachoReader Combo Plus

TachoReader Mobile II