Instrukcja obsługi TR Mobile II zawierająca opis konfiguracji, przebiegu pobierania danych z tachografu i z karty kierowcy dołączona jest w formie elektronicznej w pamięci urządzenia.

Aktualna instrukcja obsługi dostępna jest (do pobrania) na naszej stronie: "www.inelo.pl" w dziale: "Pobierz -> Instrukcje użytkownika urządzenia".

Nazwa dokumentu: TachoReader Mobile II - Instrukcja obsługi (pdf).