Pobieranie i czyszczenie odczytów

Pobieranie odczytów

Jest to polecenie, które kopiuje pliki (są to pliki źródłowe - oryginalne pliki pobrane z karty kierowcy lub z tachografu cyfrowego - w razie kontroli te pliki przedstawiane są odpowiednim służbom) umieszczone w pamięci urządzenia TachoReader na komputer do katalogu przechowywania plików: Digital (patrz: "Ustawienia administratora -> Główne").

Aby pobrać pliki należy:

1.Wpiąć urządzenie do komputera.

2.Nacisnąć na ikonę: .

3.Następnie w pierwszej zakładce (rys. poniżej) w zależności od potrzeb wybrać:

 

 

 

 

Analiza danych

 

Po pobraniu plików nastąpi ich przetwarzanie. Wynik analizy będzie przedstawiony w oknie:

 

 

 

W dalszym etapie zostaną wyświetlone okna zależne od rodzaju pobieranych danych:

kliknij aby rozwinąć / zwinąćDane z karty kierowcy

kliknij aby rozwinąć / zwinąćDane z tachografu cyfrowego

 

W kolejnym kroku program przejdzie do przetwarzania i zapisu danych. Po dokonaniu analizy wyświetli powtórnie okno: Podsumowanie odczytu, w którym będzie pokazany, w formie kolorów (patrz: ) wynik operacji.

- podgląd wydruku danych umieszczonych w zakładkach: Dane podstawoweCertyfikaty.

 

W zależności od typu pobranych danych (karta kierowcy, tachograf) w końcowym etapie zostanie wyświetlone "okno podglądu/edycji dni z karty kierowcy" lub "okno podglądu/edycji danych z tachografu cyfrowego".

Czasy odczytane z tachografu są automatycznie przesunięte zgodnie z ustawieniem strefy czasowej.

Pliki źródłowe zostaną skopiowane (przeniesione) do katalogu Digital umieszczonym w katalogu przechowywania obrazów tacho (patrz: "Panel administratora -> Ścieżki -> Ścieżka plików modułu TachoScan").

Istnieje możliwość ręcznego kopiowania plików (backup) z urządzenia TachoReader do komputera bez udziału programu TachoScan. W tym celu należy za pomocą okienek lub innego programu do eksplorowania plików skopiować pliki i przenieść je w żądane miejsce (TachoReader instaluje się w komputerze jako osobny dysk o nazwie PNSTACHO).

Format nazwy pliku z pobranymi danymi z tachografu: Nr rej. pojazdu, data pobrania danych, godzina pobrania danych.ddd (rozszerzenie) (Przykład: SB3106G 10-10-2007 15_34.ddd)

Urządzenie TachoReader Mobile/Combo umożliwia przechowywanie ok. 2 tysięcy odczytów z tachografów cyfrowych.

 

 

 

Usuwanie odczytów

Jeśli w "ustawieniach programu" jest włączona opcja: Usuwaj odczyty po pobraniu to po pozytywnym pobraniu plików zostaną one usunięte z pamięci urządzenia.

W celu bezpieczeństwa i komfortowej pracy nie zaleca się przechowywania dużej liczby plików na urządzeniu TachoReader.