Zbiorcze dodawanie jednodniowych kart drogowych

Mechanizm zbiorczego dodawania kart drogowych umożliwia wprowadzenie kopii kart na dowolny okres czasu za pomocą jednego okna.

Aby uruchomić funkcję zbiorczego dodawania kart należy kliknąć LPM na ikonie: znajdującej się na "pasku narzędziowym list".

Kolejnym krokiem jest poprawne uzupełnienie danych w nowo otwartym oknie (rys. poniżej).

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Okno zbiorczego dodawania kart drogowych.