Struktura eksportowanego pliku xml

Lista danych jakie może wyeksportować program:

Dane eksportowane z listy nieobecności (menu "Rozliczenia" -> "[205] Rejestr nieobecności").

Miejsce w programie, z którego można dokonać eksportu danych: menu "Rozliczenia" -> "[205] Rejestr nieobecności", ikona: .

Import:
Format daty i godziny: "Rok-miesiąc-dzień godzina:minuta:sekunda", separator daty: "-" (myślnik), separator godziny: ":" (dwukropek).
Wartość nieopisana: typ string.

 

<?xml version="1.0"?>

<root rowCount="1">

<!-- Lista nieobecności -->

  <nieobecnosc>

<!-- Sekcja danych nieobecności -->

     <nazwisko>Kowalski</nazwisko>

<!-- Nazwisko pracownika -->

     <imie>Jan</imie>

<!-- Imię pracownika
IMPORT: Podaj Nazwisko i Imię pracownika lub <nr_sluzbowy> -->

     <pesel>50121211111</pesel>

<!--okno edycji pracownika, zakładka: "Dane podstawowe", pole: "Pesel"
IMPORT: Nie jest wymagane, może być całkowicie pominięte -->

     <data_od>2017-10-06</data_od>

<!-- Data rozpoczęcia nieobecności -->

     <data_do>2017-10-06</data_do>

<!-- Data zakończenia nieobecności -->

     <symbol>U</symbol>

<!-- Symbol nieobecności
"P" - Praca, "W" - Wolne, "Ws" - Wolne za dodatkowy dzień wolny, "Xw" - Wolne za nadgodz. na wniosek pracownika, "Xb" - Wolne za nadgodz. bez wniosku pracownika, "Wn" - Wolne za niedzielę, "Wx" - Wolne za święto, "U" - Urlop wypoczynkowy, "C" - Chorobowe 80% (k. zakład.), "Uo" - Urlop okolicznościowy, "Uz" - Urlop na żądanie (4 dni/rok), "U2" - Opieka nad dzieckiem (2 dni/rok), "Cn" - Chorobowe niepłatne, "Cb" - Chorobowe 100% (k. zakład.), "Z" - Zasiłek chorobowy 80% (po 33 dniach), "Zb" - Zasiłek chorobowy 100% (po 33 dniach), "Zs" - Zasiłek chorobowy 70% (po 33 dniach), "Zw" - Zasiłek chorobowy 100% (ubezp. wypadkowe), "Zn" - Zasiłek chorobowy niepłatny (k. ZUS), "Od" - Zasiłek opiekuńczy 80%, "Or" - Zasiłek opiekuńczy na członka rodziny, "Np" - Nieobecność usprawiedliwiona płatna, "Nu" - Nieobecność usprawiedliwiona niepłatna, "Nn" - Nieobecność nieusprawiedliwiona, "Ui" - Urlop inny (np. krwiodawca, ratownik, itp.), "Un" - Urlop dodatkowy (osoba niepełnosprawna), "Ur" - Urlop rehabilitacyjny, "Ux" - Urlop dla pracow. sezonowego (1,5 dnia/m-c), "Us" - Urlop szkoleniowy, "Um" - Urlop młod. (płatny), "Uf" - Urlop młod. (niepłatny, np. okres ferii), "Bp" - Urlop bezpłatny (inny pracodawca), "Bw" - Urlop bezpłatny (na pisemny wniosek), "M" - Zasiłek macierzyński, "Rc" - Świadczenie rehab z ub.chorobowego (k. ZUS), "Rw" - Świadczenie rehab z ub.wypadkowego (k. ZUS), "Rb" - Świadczenie rehab w okresie ciąży (k. ZUS), "Co" - Oczekiwanie na prawo do zasiłku (niepł.), "D1" - Urlop wychowawczy (dziecko do lat 4), "D2" - Urlop wychowawczy (dziecko niepełnosprawne), "Sw" - Służba wojskowa, "Zl" - zwolnienie lekarskie, "Zy" - zwolnienie lek.,wypadek w drodze do/z pr, "Zc" - zwolnienie lekarskie w okresie ciąży, "Za" - zwolnienie lekarskie, nadużycie alkoholu, "Zp" - zwolnienie lekarskie, udział w bójce, "Uoj" - Urlop ojcowski (zasiłek macierzyński), "Prz" - Przestój -->

     <ilosc_godzin>08:00</ilosc_godzin>

<!-- lista nieobecności, "Rejestr nieobecności", kolumna; "Ilość godzin"
IMPORT: Nie jest wymagane, może być całkowicie pominięte -->

     <nr_sluzbowy>Kos St</nr_sluzbowy>

<!-- okno edycji pracownika, zakładka: "Dane podstawowe", pole: "Numer służbowy"
IMPORT: Podaj Nazwisko i Imię pracownika lub <nr_sluzbowy> -->

  </nieobecnosc>

</root>