Delegacje

Nawigacja:  Moduł Rozliczenia > Menu główne > Rozliczenia >

Delegacje

Poprzednia stronaPowrót do strony startowejNastępna strona
Pokaż/ukryj rozwijany tekst

Polecenie to otwiera listę delegacji. Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć delegację.

Listę można otworzyć wybierając pozycję: Delegacje w menu Rozliczenia.

Na wszystkich listach można zaznaczyć więcej niż jedną pozycję:

Zaznaczanie jest pokazane na przykładzie listy tarcz tacho/dni z karty kierowcy. Działa tak samo na wszystkich pozostałych listach.

 

Zaznaczenie pozycji Od - Do

1.Kliknąć na pierwszą pozycję od na liście (poz.1 - rys. poniżej).
2.Nacisnąć i trzymając klawisz kliknąć na pozycji do na liście (poz.2).
3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").
kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.

Zaznaczenie dowolnych pozycji na liście

1.Kliknąć na dowolną pozycję na liście (poz.1 - rys. poniżej).
2.Nacisnąć i trzymając klawisz klikać na następnych dowolnych pozycjach na liście (poz.2).
3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").
kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.

Zaznaczenie wszystkich pozycji na liście

1.Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na liście.
2.Z rozwijanego menu wybrać: Zaznacz wszystkie pozycje.
lub nacisnąć kombinację klawiszy: .
3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list")

 

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćDodatkowe elementy listy

Dodatkowe elementy w "pasku narzędziowym listy":

- eksportuj do programu Enova - eksport zaznaczonych delegacji do pliku, który można otworzyć w programie Enova (dostępne również w rozwijanym menu);
- podgląd wydruku raportu - "Rozliczenie szczegółowe podróży służbowej" (dostępne również w rozwijanym menu);
- podgląd wydruku raportu - "Zbiorcze rozliczenie zaliczek i rachunków podróży służbowych" (dostępne również w rozwijanym menu);
- podgląd wydruku - "Polecenia wyjazdu" - (dostępne również w rozwijanym menu).

Można skopiować delegację używając ikony: (np. dla kierowcy, który jechał z zespole).

 

Dodatkowe elementy w menu rozwijanym:

Zmień dane dla zaznaczonych rekordów (umożliwia zmianę niektórych parametrów bez konieczności otwierania okna edycji) -> (uwagi do wybranych pozycji):
Wygeneruj ryczałty za noclegi - działa tak samo jako przycisk: - noclegi, które zostały rozliczone rachunkiem będą rozliczone ryczałtem;
kraj docelowy - w delegacjach, które mają zaznaczoną opcję: wiele państw docelowych kraj docelowy nie zostanie zmieniony;

 

 

Spis treści

Kopiowanie delegacji

Automatyczne generowanie delegacji

 

 

 

 


Zobacz również:

Okno dodawania/edycji delegacji

Okno podglądu raportów (jak wydrukować i wyeksportować raport)