Zamiana zdarzeń

Nawigacja:  Moduł Rozliczenia > Menu główne > Dane podstawowe > Ustawienia > Rozliczenia >

Zamiana zdarzeń

Poprzednia stronaPowrót do strony startowejNastępna strona
Pokaż/ukryj rozwijany tekst

W zakładce zawarte są następujące opcje:

kliknij aby rozwinąć / zwinąćJako odpoczynki dobowe nie zaliczane do czasu pracy uwzględniaj

okresy odpoczynku dziennego wyznaczone w module TachoScan zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 561/2006 (zostaną automatycznie uwzględnione odpoczynki odebrane w dwóch częściach oraz odpoczynki na promie lub w pociągu przerwane zgodnie z artykułem 9 pkt 1)

Odpoczynki nie zaliczane do czasu pracy są wyznaczone przez moduł TachoScan na podstawie powyższych przepisów.

wszystkie odpoczynki o długości co najmniej

Opcja umożliwia ręczne ustawienie długości odpoczynku nie zaliczanego do czasu pracy. Domyślnie, na podstawie Rozporządzenia (WE) 561/2006, ustawiona jest wartość: 3 godziny.

Analiza wykonywana jest w module TachoScan i na tej podstawie wyznaczane są odpoczynki dobowe zgodne z rozporządzeniem 561/2006. Program automatycznie wyszukuje odpoczynki dobowe odbierane w dwóch częściach zgodnie z art. 4 pkt g) oraz odpoczynki przerywane na promie lub w pociągu zgodnie z art. 9 pkt 1. Na oknie edycji dnia w oknie ewidencji czasu pracy wyznaczone okresy odpoczynków dobowych zostały oznaczone nowym typem zdarzenia.
W efekcie wprowadzone zmiany zmniejszają wykazywany czas pracy lub wykazywane okresy dyżurów 50%.

Podstawa prawna: Ustawa o czasie pracy kierowców, art. 7.

Uwaga! Należy zwrócić szczególną uwagę, czy wprowadzone zmiany w ustawieniach programu w module Rozliczenia są zgodne z zapisami w regulaminie wynagradzania kierowców obowiązującym w firmie.

 

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćPobieraj odcinki przerw PP/TS wg czynności kierowcy (Art. 13 i 27 Ustawa o czasie pracy kierowców)

opcja zaznaczona - program podczas wyliczania ewidencji czasu pracy pobiera odcinki przerw wyznaczone przez moduł TachoScan:

Odcinki przerw TS wyznaczane są na podstawie przerw w prowadzeniu pojazdu (Art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006);
Odcinki przerw PP wyznaczane są wtedy, gdy program nie wyznaczył odcinków przerw TS ze względu na krótki czas jazdy ( < 4,5 godziny) oraz spełnione są poniższe warunki:
9 h Czas pracy ≥ 6 h to PP = 30 min.
Czas pracy > 9 h to PP = 45min.

Jeśli odcinki przerw TS nie zostały wyznaczone ze względu na naruszenie art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 to odcinki przerw PP również nie zostaną wyznaczone.

Opcja: Zamieniaj odcinki aktywności nie ma wpływu na wyznaczanie odcinków przerw PP/TS.

 

opcja niezaznaczona - program podczas wyliczania ewidencji czasu pracy ignoruje przerwy wyznaczone przez moduł TachoScan.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćPrzedłużenie przerwy wymaganej traktuj jako postój

Opcja dostępna po zaznaczeniu powyższej: Pobieraj odcinki przerw PP/TS wg czynności kierowcy (Art. 13 i 27 Ustawa o czasie pracy kierowców). W sytuacji, gdy postój jest dłuższy od wymaganej przerwy (np. postój trwa 40 min, a wymagana przerwa: 30 min.) to:

opcja zaznaczona - wymagany odcinek postoju (30 min.) zostanie zamieniony na przerwę TS, a pozostała część (40 - 30 = 10 min.) zostanie zamieniony, w zależności od wyboru, na postój lub na NPO (nieusprawiedliwiony postój);

Dla ustawień domyślnych:
Postój - odcinki postoju krótsze niż 15 minut są automatycznie zamieniane na pracę(płatne) (patrz: opcja "Zamieniaj odcinki aktywności").
NPO - wszystkie odcinki NPO są niepłatne.

 

opcja niezaznaczona - program cały postój (40 min.) zamieni na na przerwę TS.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćWyznaczaj odcinki przerw PP wg ewidencji czasu pracy (Art. 13 Ustawa o czasie pracy kierowców)

opcja zaznaczona - ignorowane są przerwy wyznaczone przy pomocy opcji: Pobieraj odcinki przerw PP/TS wg czynności kierowcy (Art. 13 i 27 Ustawa o czasie pracy kierowców).
Odcinki przerw PP wyznaczane są tylko na podstawie wyliczeń ewidencji czasu pracy przy spełnieniu poniższych warunków:
9 h Czas pracy ≥ 6 h to PP = 30 min.
Czas pracy > 9 h to PP = 45min.

opcja niezaznaczona - odcinki PP nie są wyznaczane na podstawie ewidencji czasu pracy.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćWyznaczaj odcinki P15 (Art. 6 pkt 3, Art. 13 pkt 2, Art. 27 pkt 3 Ustawa o czasie pracy kierowców)

opcja zaznaczona - w zależności od dokonanego poniżej wyboru program będzie wyznaczał odcinki P15:

gdy czas pracy w dobie wynosi co najmniej 6 godzin;

LUB

gdy plan (wymiar zasadniczy) w dobie wynosi co najmniej 6 godzin;

Jeśli opcja: Wyznaczaj odcinki przerw PP jest zaznaczona to odcinki P15 będą wchodzić w skład odcinków przerw PP.

Jeśli opcja Wyznaczaj odcinki przerw PP nie jest zaznaczona, a opcja: Pobieraj odcinki przerw TS jest zaznaczona to odcinki P15 będą wchodzić w skład odcinków przerw TS.

 

opcja niezaznaczona - odcinki P15 nie będą wyznaczane.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćOdcinki przerw TS i PP zamieniaj na

Program może automatycznie zamieniać odcinki przerw TS i PP na: dyżur 50% lub dyżur 100% lub pracę.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćZmieniaj odcinki aktywności

opcja zaznaczona - program uruchomi mechanizm automatycznej zamiany zaznaczonych odcinków zdefiniowanych w tabeli poniżej tej opcji;

opcja niezaznaczona - bez względu na to jakie odcinki są zaznaczone w tabeli poniżej tej opcji program nie będzie dokonywał automatycznej zmiany.

Przebieg czynności:

1.W polu: Odcinek wybrać rodzaj zdarzenia, które będzie zastępowane.
2.Określić przedział czasu trwania zdarzenia, które będzie zastępowane.
3.W polu: Zamień na wybrać rodzaj zdarzenia, które będzie wstawiane.
4.Kliknąć na przycisk: .
5.W poniższej tabeli wybierz zakładkę z odpowiednim systemem pracy i zaznacz, które odcinki program ma automatycznie zamieniać.
6.Ustaw przy pomocy przycisków: priorytet zamiany odcinków przez program.

Kolejność automatycznej zamiany odcinków będzie taka, jak kolejność ułożenia ich w tabeli.

Nowy odcinek niezależnie od wybranego systemu pracy będzie dodany dla wszystkich systemów pracy. Natomiast usunięcie odcinka z tabeli działa tylko dla wybranego systemu pracy.