Witamy w programie 4Trans

 4Trans to nowoczesny system, stworzony w oparciu o lata doświadczeń, do kompleksowego zarządzania nowoczesnymi i prężnie działającymi firmami transportowymi, spedycyjnymi, oraz posiadającymi własną flotę.

Dzięki modułowej budowie, dostosowany jest dokładnie pod indywidualne wymagania poszczególnych firm. Zapewnia optymalne zaspokojenie potrzeb klienta przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.

Głównym zadaniem systemu jest obsługa wszystkich działów firmy w jednym systemie. Dzięki wielokrotnemu wykorzystaniu raz wprowadzonych danych oraz wymianie informacji między poszczególnymi częściami systemu, praca staje szybsza, wydajniejsza, a błyskawiczny przepływ informacji zapewnia sprawne funkcjonowanie firmy oraz stałą kontrolę nad nią.

Połączone za pomocą raportów dane z pojedynczych modułów dają w efekcie bieżącą informacje o stanie firmy; ponoszonych kosztach, stanie kierowców i pojazdów, otrzymanych zleceniach wraz z ich rentownością, płatnościach i dłużnikach.

 

Kontakt do producenta programu 4Trans

 

Kontakt do wsparcia i serwisu programu 4Trans

 

Użyteczne linki

 

FAQ (Najczęściej Zadawane Pytania)

 

Jeśli nie umiesz poruszać się po tym pliku pomocy "kliknij tutaj".
Aby zobaczyć plik pomocy, należy kliknąć nazwę modułu w drzewku po lewej stronie.

 

Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy.

Nazwy firm i produktów wymieniane w tej Instrukcji mogą być zastrzeżonymi nazwami lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli. Wydawca oraz autor nie roszczą sobie do nich żadnych praw.

Chociaż dołożono szczególnej staranności w trakcie tworzenia tego dokumentu, to jednak ani wydawca ani autor nie odpowiadają za błędy i opuszczenia ani za szkody spowodowane użyciem informacji zawartych w tym dokumencie. W żadnym razie wydawca ani autor nie odpowiadają za nieuzyskany przychód ani też za żadne inne szkody ekonomiczne bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub rzekomo spowodowane przez ten dokument.

Okna programu przedstawione w obrazach (screen'ach) zamieszczonych w niniejszej instrukcji mogą się różnić kształtem i zawartością od okien posiadanej wersji programu. Różnica ta może wystąpić szczególnie dla wersji programu innej od wersji instrukcji.

 

 

© 2002 - 2017 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone