Otwiera listę diet i limitów za nocleg. Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć dietę lub limit za nocleg.

Listę można otworzyć wybierając pozycję: [302] Diety i limity w menu Rozliczenia.

Wprowadzona wartość diety i limitu na nocleg jest wykorzystywana podczas rozliczania podróży służbowej.

Zmiana stawki diety w trakcie trwania danej doby delegacji wpływa na wyliczenie diety w kolejnych dobach delegacji (patrz: rys. poniżej).

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

 

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćDodatkowe elementy listy

 

Okno dodawania/edycji diety i limitu na nocleg

Opis wybranych elementów: