[203] Lista zmian w module TachoScan

Okno to wyświetla listę zmian dokonanych na tarczkach i/lub dniach z karty kierowcy w module: TachoScan, które mogą mieć wpływ na wartości wygenerowane w oknie ewidencji czasu pracy.

Aby otworzyć listę, należy z menu głównego wybrać: Rozliczenia -> [203] Lista zmian w module TachoScan.

Główną część okna zajmuje lista zmian zawierająca nazwisko i imię kierowcy, rok oraz miesiąc, dla którego została zarejestrowana zmiana.

Opcje

 

Pomocne podczas odznaczania lub zaznaczania wszystkich pozycji na liście jest korzystanie z rozwijanego menu - kliknij PPM na liście.