Przedstawia listę utworzonych/wyliczonych ewidencji czasu pracy.

Podczas wyliczenia "ewidencji czasu pracy" program automatycznie utworzy harmonogram roczny pracownikowi, który go nie posiada.

 

Aby otworzyć listę należy z głównego menu Rozliczenia wybrać: [204] Lista Ewidencji.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćPokaż brakujące ewidencje

Za pomocą "paska narzędziowego list" można dodać, edytować lub usunąć ewidencję czasu pracy.

Kolumna: Do przeliczenia:

 opcja zaznaczona — program zarejestrował jedną z następujących zmian, które nie są zgodne z aktualnym wyliczeniem ewidencji: modyfikacja nieobecności, modyfikacja święta lub dnia wolnego firmy, modyfikacja zatrudnienia (umowa o pracę), modyfikacja zatrudnienia (inna umowa), modyfikacja harmonogramu rocznego, modyfikacja odcinka zagranicznego.

Podświetl myszką wiersz w ww. kolumnie, a program wyświetli w tzw. "dymku" rodzaj zarejestrowanej modyfikacji.

 

 opcja niezaznaczona — ewidencja jest aktualna względem bieżących ustawień.

 

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćDodatkowe elementy listy