Import/eksport pracowników do/z programu "R2-Płatnik"

Dzięki temu poleceniu można przesłać dane o pracownikach i ich zatrudnieniu z/do programu R2-Płatnik. Dane mogą być przesyłane w dwóch kierunkach.

Spis treści

Eksportowanie danych o pracownikach oraz ich zatrudnieniu do programu "R2-Płatnik"

Importowanie danych o pracownikach oraz ich zatrudnieniu z programu "R2-Płatnik"