[312] Uniwersalny eksport delegacji

Umożliwia wyeksportowanie wybranych delegacji do pliku xml.

Funkcja dostępna jest w menu: "Plik -> Import/Eksport" -> [312] Uniwersalny eksport delegacji.

Opis struktury plików xml zawarty jest w temacie: "Struktura eksportowanego pliku xml".

 

Przed dokonaniem eksportu należy wprowadzić definicję importu, indywidualnie dla każdego pracownika (Dane podstawowe -> Pracownicy -> otwórz do edycji wybranego pracownika -> Rozliczenia i współpraca). W polu Definicja podaj źródło, z którego będziesz importował dane (np. APD), w polu Wartość numer który przypiszesz indywidualnie do pracownika (sam ten numer nadajesz)

 

Jak wyeksportować delegacje?

1.Wybierz Datę od i Datę do aby wyświetlić delegację w wybranym okresie.

2.Zaznacz pracowników.

3.Po prawej stronie okna dla zaznaczonych kierowców wyświetlą się wygenerowane delegacje - zaznacz, które z nich chcesz wyeksportować.

4.Kliknij: .