W celu ułatwienia poruszania się w pomocy, została ona podzielona na kategorie odpowiadające głównym elementom programu. W ten sposób można łatwo i szybko dotrzeć do informacji na żądany temat bez konieczności przeszukiwania całego pliku. Na końcu listy tematów znajduje się "słowniczek" pojęć używanych w programie oraz niniejszej Pomocy.

1.Oznaczenia przyjęte w pomocy:

Kolorem niebieskim zaznaczone są odnośniki do okienek z dokładniejszymi informacjami na dany temat.

W tabeli tej wyświetlane są ostrzeżenia, które użytkownik powinien przeczytać żeby uniknąć niepotrzebnych kłopotów i/lub strat.

 

W tabeli tej wyświetlane są przydatne podpowiedzi, ułatwiające pracę z programem.

 

W tabeli tej zawarte są przykładowe wyliczenia, zastosowania niektórych opcji lub przykłady rozliczania pracownika w celu łatwiejszego zrozumienia zasad działania programu 4Trans.

 

2.Niektóre zagadnienia w pomocy pogrupowane są tematami.

Aby rozwinąć temat proszę kliknąć w dowolne miejsce nazwy tematu lub na symbolu: " ". Powtórne kliknięcie w to samo miejsce "zwinie" rozwinięcie.

 

 

 

3.Aby odnaleźć informacje na dany temat, można:

wybrać środkową zakładkę o nazwie Szukaj (Search) i wpisać charakterystyczne dla tego tematu wyrazy (tzw. słowa kluczowe - keywords), a następnie nacisnąć klawisz . Spowoduje to wyświetlenie się wszystkich tematów zawierających szukaną nazwę.

Program zwykle szuka tylko dokładnych trafień - to znaczy wpisanie tylko litery 'a' spowoduje wyświetlenie tylko tych tematów, w których występuje litera 'a' osobno. Żeby więc wyszukać tematy z podobnymi wyrazami zamiast dokładnych, należy użyć znaku * (gwiazdka). Dzięki temu program wyświetli także przybliżone trafienia.

 

Przykład: Wyszukiwanie wyrazu kier* spowoduje wyświetlenie się tematów zawierających wyrazy kierowca, kierowców, kierowcy.

albo:

odszukać go poprzez drzewo po lewej stronie Pomocy, klikając na jedną z nadrzędnych kategorii na które jest podzielona pomoc, a następnie odpowiednie podgrupy prowadzące do tego elementu.

Opcja przeznaczona dla bardziej doświadczonych użytkowników posiadających podstawową orientację w strukturze programu.

 

Wyszukiwanie na aktualnie otwartej stronie Pomocy:

Żeby łatwiej odnaleźć daną informację na długiej stronie Pomocy, można uaktywnić opcję przeszukiwania tekstu, naciskając "kombinację" klawiszy . Jeśli okienko wyszukiwania nie pojawi się, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy wewnątrz okna zawierającego tekst, a następnie ponownie spróbować kombinacji .