Polecenie to otwiera listę kategorii prawa jazdy. Na liście można zaznaczyć jaką kategorię prawa jazdy posiada wybrany pracownik jak również datę wydania i datę ważności zaznaczonej kategorii (rys. poniżej).

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Zakładka: "Kategoria" okna dodawania/edycji pracownika.