Zakładka umożliwia dodanie dowolnego dokumentu pracownikowi z możliwością powiązania go z plikiem lub ze skanem.

Zakładka jest powiązana z menu: Dane podstawowe -> Dokumenty. Dokumenty wprowadzone dla tego pracownika z poziomu menu danych podstawowych będą widoczne w tej zakładce i odwrotnie dokumenty wprowadzone w tej zakładce będą widoczne na głównej liście dokumentów.

Aby dodać, zmienić lub usunąć dokument należy posługiwać się "paskiem narzędziowym list".

Okno dodawania/edycji dokumentu składa się z następujących zakładek:

 

 

Rodzaj dokumentu osobistego (prawo jazdy), seria i numer zostaną automatycznie wstawione do programu po pobraniu jakichkolwiek odczytów z karty kierowcy.