Adres strony producenta programu 4Trans:

www.inelo.pl

Adres strony programu 4Trans:

www.4trans.pl

Adres strony programu TachoScan:

www.tachoscan.pl

Szkolenia z rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców:

www.szkoleniadlatransportu.pl

Adres strony Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego:

www.gitd.gov.pl

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r.:

www.gitd.gov.pl/pliki/prawo/ustawa17.pdf