Wytyczne wyliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium innych krajów przedstawione są w rozdziale:"Tutorial - Wyliczenie wyrownania za prace w innych krajach".

 

Zakładka "Inne kraje" zawiera listę państw, dla których można włączyć naliczanie wyrównania (na podstawie ustawień programu: menu: "Dane podstawowe -> [014] Ustawienia"