Okno podglądu danych z tachografu cyfrowego / smart tachografu

Okno podglądu danych z tachografu cyfrowego pojawia się po wybraniu jednego z poleceń:

1."[104] Odczytaj tachograf cyfrowy" (skrót ).

2."[105] Z urządzenia" (skrót ).

3."[102] Otwórz" (skrót ).

Na ekranie zostanie wyświetlony ostatni dzień jaki jest zapisany w pliku pobranym z tachografu.

 

4."[107] Dane z tachografów cyfrowych" (skrót ).

 

Spis treści

Informacje ogólne i dane techniczne

Czynności o określonej dacie

Zdarzenia i awarie

Czynności, zdarzenia i awarie w tabeli

Włożenia i wyjęcia karty

Blokady i ostatni odczyt

Lista kontroli

Wykres prędkości i przyspieszenia samochodu