Dane z pierwszego dnia następnego miesiąca

Dlaczego dane z pierwszego dnia następnego miesiąca są takie ważne?

Różnica w rozliczeniu widoczna jest na przełomie miesięcy, gdzie doba pracownicza rozpoczyna się ostatniego dnia rozliczanego miesiąca (I), a kończy się pierwszego dnia następnego miesiąca (II).

Sytuacja ta została przedstawiona na poniższym rysunku:

Rys. Przełom miesięcy zawierający WSZYSTKIE dane.

Rys. Przełom miesięcy zawierający WSZYSTKIE dane.

Jak będzie wyglądało wyliczenie, gdy będziemy dysponowali danymi i odcinkami zagranicznymi tylko z rozliczanego miesiąca (I), a jak gdy będziemy dodatkowo posiadać dane z pierwszego dnia następnego miesiąca (II)?

Wszystkie odcinki zagraniczne zawarte w wybranej dobie pracowniczej zaliczane są do dnia kalendarzowego rozpoczęcia tej doby.

 

Przypadek 1. Prawidłowe rozliczenie na podstawie danych z całego miesiąca *plus* dane z pierwszego dnia następnego miesiąca.

Mając dodatkowo do dyspozycji dane z pierwszego dnia następnego miesiąca (II) program dokonał poniższego wyliczenia:

Rys. Rozliczenie miesiąca (I).

Rys. Rozliczenie miesiąca (I).

Odcinki zagraniczne zawarte w dobie pracowniczej na przełomie miesięcy łącznie z tymi z pierwszego dnia następnego miesiąca (II) zostały włączone do rozliczanego miesiąca (I) (patrz rys. powyżej).

Jak w takim razie będzie wyglądało rozliczenie następnego miesiąca (II)?

Przedstawiono go na poniższym rysunku:

Rys. Wyliczenie następnego miesiąca (II).

Rys. Wyliczenie następnego miesiąca (II).

Pierwsza doba pracownicza bieżącego miesiąca (II) rozpoczyna się po zakończeniu ostatniej doby pracowniczej poprzedniego miesiąca (I). Jak widać (rys. powyżej) program podczas rozliczenia następnego miesiąca (II) nie wziął pod uwagę odcinków zagranicznych z doby pracowniczej występującej na przełomie miesięcy, ponieważ ta doba pracownicza zaliczona została do poprzedniego miesiąca (I).

Wniosek:

Odcinki zagraniczne zawarte w dobie na przełomie miesięcy rozliczane/wykazywane są w miesiącu rozpoczęcia doby, natomiast w kolejnym miesiącu nie będą już powtórnie rozliczane.

Przypadek 2. Błędne rozliczenie tylko na podstawie danych wybranego miesiąca.

Nie mając dodatkowo danych z pierwszego dnia następnego miesiąca program w odmienny sposób dokona rozliczenia (rys. poniżej):

Rys. Rozliczenie miesiąca (I).

Rys. Rozliczenie miesiąca (I).

Do doby pracowniczej na przełomie miesięcy zostały przypisane tylko zdarzenia trwające do północy ostatniego dnia rozliczanego miesiąca (I).

Jak w tym przypadku będzie wyglądało rozliczenie następnego miesiąca (II)?

Poniższy rysunek przedstawia rozwiązanie:

Rys. Wyliczenie następnego miesiąca (II).

Rys. Wyliczenie następnego miesiąca (II).

Tak samo jak w przypadku 1 pierwsza doba pracownicza następnego miesiąca (II) rozpoczyna się po zakończeniu doby poprzedniego miesiąca (I). Odcinki zagraniczne leżące na fioletowym tle nie zostały zakwalifikowane ani do poprzedniego miesiąca (I), ponieważ miesiąc został już rozliczony, ani do bieżącego miesiąca (II), ponieważ nie zawierają się w żadnej dobie pracowniczej.

Wniosek:

W tym przypadku jasno widać, że brak danych z pierwszego dnia następnego miesiąca doprowadził do całkowitego pominięcia niektórych odcinków zagranicznych podczas rozliczenia kierowcy.