Tabela minimalnych stawek godzinowych

Lista stawek godzinowych płacy minimalnej dla kierowców na podstawie układu zbiorowego dla transportu
(źródło - przewóz rzeczy: "http://www.itm.lu/files/live/sites/Itm/files/Droit%20Du%20Travail/conventions-collectives/transport.pdf"
źródło - przewóz osób: "http://www.itm.lu/files/live/sites/Itm/files/Droit%20Du%20Travail/conventions-collectives/conducteurs_autobus.pdf").

 

Staż pracy*

Kategoria I
( B )

Kategoria II
( C1 )

Kategoria III
( C )

Kategoria IV
( C1+E )

Kategoria V
( C+E )

Kategoria I
(Przewóz osób)
( D1 )

Kategoria II
(Przewóz osób)
( D )

do 6 miesięcy

11,7168

12,6842

13,5357

13,5357

13,5357

12,5958

18,1966

powyżej 6 - 12 miesięcy

11,8693

12,8841

13,5357

13,8128

14,2015

12,5958

18,1966

powyżej 1 - 3 lat

12,0531

13,0869

13,5357

14,0743

14,8335

13,6690

18,7949

powyżej 3 -6 lat

12,6842

13,7079

13,9477

14,3268

14,8335

14,7421

19,3911

powyżej 6 - 9 lat

13,3158

14,3268

14,5789

14,5789

15,4625

15,2788

19,9901

powyżej 9 - 12 lat

13,8128

14,5789

14,7761

14,8335

16,0956

15,8153

20,5861

powyżej 12 - 15 lat

14,0743

14,8335

15,4017

15,0421

16,7249

16,3649

20,8851

powyżej 15 - 18 lat

14,3268

15,0421

15,7157

15,2519

17,2325

16,3649

21,1843

powyżej 18 - 21 lat

14,5789

15,2519

16,0317

15,4647

17,7319

16,3649

21,4832

powyżej 21 - 24 lat

14,8335

15,4647

16,3464

15,6804

18,2443

16,3649

21,7820

powyżej 24 lat

15,0421

15,6804

16,6614

15,8992

18,7496

16,3649

22,0799

 

 

_________________________

*) Staż pracy - liczony w zależności od zaznaczonej opcji w programie (menu: "Dane podstawowe" -> "[005] Pracownicy", okno edycji pracownika -> zakładka: "Ustawienia inne kraje"):
- Daty pierwszej umowy z zachowaniem ciagłości zatrudnienia - staż liczony na podstawie historii umów o pracę. Co najmniej jeden dzień przerwy pomiędzy umowami powoduje liczenie stażu od nowa;
- Daty - staż liczony od dowolnie wprowadzonej daty (program nie weryfikuje ciągłości umów o pracę).