Struktura eksportowanego pliku xml

Lista danych jakie może wyeksportować program:

Dane zawarte są w oknie edycji pracownika.

Miejsce w programie, z którego można dokonać eksportu danych: "Dane podstawowe" -> "[005] Pracownicy", ikona: .

Import:
Format daty i godziny: "Rok-miesiąc-dzień godzina:minuta:sekunda", separator daty: "-" (myślnik), separator godziny: ":" (dwukropek).
Wartość nieopisana: typ string.

 

<?xml version="1.0"?>

<root rowCount="4">

<!-- Lista pracowników
IMPORT: sekcja: "root" wymagana, wartość: "rowCount" - IMPORT: identyfikator wewnętrzny (wartość pomijana) -->

  <pracownik>

<!-- Sekcja danych pracownika -->

     <id_k>111</id_k>

<!-- Numer identyfikacyjny pracownika
IMPORT: identyfikator wewnętrzny (wartość pomijana) -->

     <imie>Jan</imie>

<!-- Imię -->

     <nazwisko>Kowalski</nazwisko>

<!-- Nazwisko -->

     <drugie_imie>Marek</drugie_imie>

<!-- Drugie imię
Tylko moduł Flota -->

     <nazwisko_rodowe>Kowalski</nazwisko_rodowe>

<!-- Nazwisko rodowe
Tylko moduł Flota -->

     <imie_ojca>Ryszard</imie_ojca>

<!-- Imię ojca
Tylko moduł Flota -->

     <imie_matki>Teresa</imie_matki>

<!-- Imię matki
Tylko moduł Flota -->

     <nazw_panien_matki>Nowak</nazw_panien_matki>

<!-- Nazwisko rodowe matki
Tylko moduł Flota -->

     <numer_karty>32354322343425PL</numer_karty>

<!-- Numer karty
Numer cyfrowej karty kierowcy -->

     <pesel>8311030000</pesel>

<!-- Pesel
IMPORT: typ: integer 11 znaków -->

     <nip>3333333333</nip>

<!-- NIP
IMPORT: typ: integer 10 znaków
Tylko moduł Flota -->

     <email>mojemail@domen.pl</email>

<!-- E-mail
Tylko moduł Flota -->

     <obywatelstwo>polskie</obywatelstwo>

<!-- Obywatelstwo
Tylko moduł Flota -->

     <firma>Moja firma</firma>

<!-- Firma -->
Wartość w bazie danych. Nazwa firmy, do której przypisano pracownika.
IMPORT: Brak sekcji/wartości lub firma nie odnaleziona w bazie danych 4Trans - program przypisze aktywną firmę -->

     <status>aktywny</status>

<!-- Status pracownika
Wartość słownikowa. Wartości domyślne: "aktywny", "nieaktywny"
IMPORT: Wartość nieimportowana - program przypisze "aktywny" -->

     <data_ur>1983-03-11</data_ur>

<!-- Data urodzenia
IMPORT: typ: data -->

     <miejsce_ur>Legnica</miejsce_ur>

<!-- Miejsce urodzenia
Wartość w bazie danych.
IMPORT: Brak sekcji/wartości lub wartość nie odnaleziona w bazie danych - wartość nie zostanie przypisana. -->

     <nazwa_stanowiska>kierowca</nazwa_stanowiska>

<!-- Stanowisko
Wartość słownikowa. Wartości domyślne: "asystent", "Kierowca", "kierownik", "księgowy", "magazynier", "mechanik", "pracownik biurowy", "sprzedawca"
IMPORT: Brak sekcji/wartości lub wartość nie odnaleziona w słowniku - wartość nie zostanie przypisana. -->

     <domyslny_sam>WJxxxx</domyslny_sam>

<!-- Domyślny samochód
Wartość z bazy danych.
IMPORT: Brak sekcji/wartości lub samochód nie odnaleziony w bazie danych - wartość nie zostanie przypisana. -->

     <kraj>POL</kraj>

<!-- Kraj karty
IMPORT: Maksymalnie 3 znaki -->

     <zatrud_od>2017-01-01</zatrud_od>

<!-- Data rozpoczęcia pracy

IMPORT: typ: data -->

     <nr_sluzbowy>Nrsl34352</nr_sluzbowy>

<!-- Numer służbowy -->

     <samozatrud>1</samozatrud>

<!-- Opcja: samozatrudnienie / umowa cywilnoprawna (dotyczy tylko analizy naruszeń)
Wartości dopuszczalne: "0" - opcja niezaznaczona, "1" - opcja zaznaczona
IMPORT: Brak sekcji/wartości lub niepoprawna wartość - program przypisze "0" -->

     <pin_mobile>2222</pin_mobile>

<!-- PIN 4Trans Mobile
IMPORT: typ: integer 4 znaki -->

     <zatrudnienia>

<!-- Lista: "umów o pracę" -->

        <zatrudnienie>

<!-- Sekcja danych zatrudnienia - okno edycji umowy o pracę -->

           <data_od>01-01-2017</data_od>

<!-- Data od
IMPORT: typ: data -->

           <data_do>19-04-2017</data_do>

<!-- Data do
IMPORT: typ: data -->

           <tryb>1</tryb>

<!-- System pracy
Wartości dopuszczalne: "0" - zadaniowy; "1" - równoważny; "2" - podstawowy; "3" - przerywany
IMPORT: Brak sekcji/wartości lub niepoprawna wartość - program przypisze "0" -->

           <etat>9/100</etat>

<!-- Etat
Wartości dopuszczalne: "1" - "99" / "1" - "100", np. "1/1" - pełny etat; "1/2" - 1/2 etatu
IMPORT: Brak sekcji/wartości lub niepoprawna wartość - program przypisze "0" -->

           <angaz>0</angaz>

<!-- Angaż
Wartości dopuszczalne: "0" - angaż zasadniczy; "1" - angaż godzinowy
IMPORT: Brak sekcji/wartości lub niepoprawna wartość - program przypisze "0" -->

           <aneksy>

<!-- Lista aneksów -->

              <aneks>

<!-- Sekcja danych aneksu do umowy - Zakładka: "Aneks" -->

                 <data_od>20-04-2017</data_od>

<!-- Data aneksu
IMPORT: typ: data -->

                 <tryb>1</tryb>

<!-- System pracy -->

                 <etat>2</etat>

<!-- Etat -->

                 <angaz>0</angaz>

<!-- Angaż -->

              </aneks>

           </aneksy>

        </zatrudnienie>

     </zatrudnienia>

     <zatrudnienia_inna_umowa>

<!-- Lista "innych umów" -->

         <zatrudnienie>

           <data_od>12-04-2017</data_od>

<!-- Data od
IMPORT: typ: data -->

           <data_do>14-04-2017 23:59:00</data_do>

<!-- Data do
IMPORT: typ: data godzina -->

           <typ_umowy>inne</typ_umowy>

<!-- Typ umowy
Wartość słownikowa. Wartości domyślne: "działalność gospodarcza", "inne", "umowa o dzieło", "umowa zlecenie"
IMPORT: Brak sekcji/wartości lub niepoprawna wartość - program przypisze "inne" -->

           <wylicz_ewidencje>1</wylicz_ewidencje>

<!-- Opcja: "uwzględnij na ewidencji czasu pracy"
Wartości dopuszczalne: "0" - opcja niezaznaczona; "1" - opcja zaznaczona
IMPORT: Brak sekcji/wartości lub niepoprawna wartość - program przypisze "0" -->

           <za_h>-1</za_h>

<!-- Stawka za godziny pracy
IMPORT: typ: float - dopuszczalne dwa miejsca po przecinku; może przyjąć wartość: "-1" - zaznaczona opcja: wynagrodzenie minimalne
IMPORT: Brak sekcji/wartości lub niepoprawna wartość - program przypisze stawkę = 0 (zero)-->

         </zatrudnienie>

     </zatrudnienia_inna_umowa>

     <adresy>

<!-- Lista adresów -->

         <adres>

<!-- Sekcja danych adresowych - zakładka: "Adres" -->

             <ulica>Rogata</ulica>

<!-- Ulica -->

             <nr_domu>34</nr_domu>

<!-- Nr domu -->

             <nr_m>234</nr_m>

<!-- Nr lokalu -->

             <kod>43-300</kod>

<!-- Kod pocztowy
IMPORT: Jeśli Miejscowość i Kod pocztowy nie zostaną odnalezione w słowniku - program wstawi nowe wartości do słownika -->

             <miasto>Bielsko-Biała</miasto>

<!-- Miejscowość -->

             <panstwo>Polska</panstwo>

<!-- IMPORT: Wartość nieimportowana -->

             <czy_domyslny>1</czy_domyslny>

<!-- opcja: domyślny adres
Wartości dopuszczalne: "0" - opcja niezaznaczona, "1" - opcja zaznaczona
IMPORT: Brak sekcji/wartości lub niepoprawna wartość - program przypisze "0" - tylko jeden adres może być domyślny -->

         </adres>

     </adresy>

     <telefony>

<!-- Lista telefonów
Tylko moduł Flota -->

        <telefon>

<!-- Sekcja danych telefonu -->

           <numer>+487777333333</numer>

<!-- Numer telefonu -->

           <czy_domyslny>1</czy_domyslny>

<!-- Telefon domyślny
Wartości dopuszczalne: "0" - opcja niezaznaczona, "1" - opcja zaznaczona
IMPORT: Brak sekcji/wartości lub niepoprawna wartość - program przypisze "0" - tylko jeden adres może być domyślny -->

        </telefon>

     </telefony>

  </pracownik>

</root>