Opcja niedostępna dla Standardowego (praca lokalna) trybu pracy programu.

Jeśli chcesz zmienić tryb pracy programu przejdź do tematu: "Zmiana trybu pracy na zaawansowany".

 

 

Po zalogowaniu ukaże się formularz, na którym należy potwierdzić lub zmienić ścieżki do katalogów:

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Ścieżka do repozytorium.

do folderu roboczego systemu (domyślna ścieżka "...\Documents\INELO");

do plików modułu TachoScan (domyślna ścieżka "...\Documents\INELO\TachoScan");

do folderu z dokumentami (domyślna ścieżka "...\Documents\INELO\Documents");

do kopii zapasowej bazy danych (domyślna ścieżka "...\Documents\INELO\Backup").

Ścieżki możemy wpisać z klawiatury lub wybrać za pomocą przycisku: .

Jeśli ścieżka do folderu jest prawidłowa będzie pokazana w kolorze zielonym. Analogicznie, nieprawidłowa ścieżka będzie pokazana w kolorze czerwonym.

 

W przypadku gdy system będzie pracował w sieci na kilku stanowiskach ścieżki muszą być ustawione przez otoczenie sieciowe.

Użytkownik zalogowany na komputerze musi mieć pełny dostęp do udostępnionego katalogu INELO.