Elementy zakładki:

Noclegi

Poniższa grupa opcji jest stosowana po kliknięciu na przycisk: w ramce "pozycji delegacji" okna dodawania/edycji delegacji.

Noclegi w zdarzeniach: Wyłączenie z delegacji nie będą wstawiane.

 

wg czynności z TachoScana i przejść granicznych

Noclegi będą wyznaczane na podstawie zdarzeń z kart kierowcy / wykresówek oraz poniższych ustawień:

Podczas wyznaczania noclegów odpoczynki na promie nie są brane pod uwagę.

Jeśli w danej dobie występuje więcej niż jeden odpoczynek to nocleg jest wyznaczany wg ostatniego odpoczynku.

 

 

 

 

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćWstaw nocleg po 24h postoju jeśli pozostały odcinek to co najmniej [] (00:01-23:59)

 

wg zakresów dat delegacji

Kontrola pierwszego i ostatniego noclegu