Otwiera listę faktur zakupu.

Aby otworzyć listę należy z menu głównego Spedycja wybrać Faktury zakupu.

Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć fakturę zakupu.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćDodatkowe elementy listy

Opis okna dodawania faktury zawarty jest w rozdziale: "Okno dodawania/edycji faktury".