Otwiera listę firm. Listę można otworzyć na kilka sposobów:

kliknąć na ikonę: umieszczoną w zakładce Dane podstawowe w pasku narzędziowym;

z menu głównego Dane podstawowe wybrać Firmy.

Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć firmę.

Nie można usunąć firmy, która jest powiązana z jakimś rejestrem (samochodem, kierowcą, zleceniem itp.). Najpierw należy usunąć te powiązania (usunąć samochód, kierowcę itp.).

 

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćDodatkowe elementy listy

Okno dodawania/edycji firmy zawiera następujące zakładki:

W zależności od zainstalowanych modułów oraz uprawnień użytkownika okno może poszerzyć się o dodatkowe pola/zakładki - opis znajduje się w pomocy dla odpowiedniego modułu.

Pola obramowane na niebiesko są to pola obowiązkowe do wypełnienia.

 

Dane ogólne

Zakładka umożliwia określenie danych ogólnych:

 

 

 

 

Oddziały

 

Na listach wyświetlona jest centrala oraz wszystkie oddziały do niej należące.

 

 

 

Kontakty

 

 

 

 

Księgowość i Rozliczenia

 

Okresy rozliczeniowe

Aby móc zarządzać okresami rozliczeniowymi najpierw należy określić:

 

Aby dodać lub usunąć okresy rozliczeniowe należy posługiwać się "paskiem narzędziowym list".

 

 

 


Zobacz również:

Firmy (moduł Rozliczenia)

Firmy (moduł Spedycja)