[419] Rejestr miejsc magazynowania

Miejsce magazynowania jest to rejestr magazynów wprowadzonych do programu. W zawartości magazynu będą widoczne elementy wprowadzone w rejestrach: "części" i "opon" ze statusem magazyn i wybranym miejscem magazynowania.

Aby otworzyć listę należy z menu głównego Flota wybrać Miejsce magazynowania.

 

Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć pozycje z listy.

Okno dodawania/edycji miejsc magazynowania:

Pola obramowane na niebiesko są to pola obowiązkowe do wypełnienia.

 

Dane podstawowe

 

Dane adresowe magazynu.

 

 

Zawartość

 

Przy pomocy "paska narzędziowego list" można zmienić lub usunąć pozycje z listy.

Do miejsca magazynowania można przypisać elementy wprowadzone tylko w rejestrach: "opon" i "części".

W tej zakładce można tylko edytować lub usunąć wybrany element - nie ma możliwości dodawania. Dodawanie do magazynu jest realizowane z poziomu okien dodawania/edycji opon i części.