W tym rozdziale opisane są elementy menu modułu Grafik dostępne dla użytkowników posiadających pełne uprawnienia do korzystania z tego modułu.

Spis treści

Dane podstawowe

Dyspozytor