Przed rozpoczęciem działania na module paliwowym należy dodać lub wybrać prognozę spalania lub szablon spalania, według którego będzie liczona prognoza zużycia paliwa na danym samochodzie.

Pełen opis okna dodawania / edycji szablonu spalania znajduje się w rozdziale: "Szablony spalania".

 

W programie dostępne są prognozy spalania, które można wybrać w "oknie dodawania/edycji pojazdu" w zakładce: Zbiorniki oraz szablony spalania, z których można korzystać bez potrzeby budowania własnych(Menu -> Flota -> "Szablony spalania"):

kliknij aby rozwinąć / zwinąćSzablon spalania podstawowy
kliknij aby rozwinąć / zwinąćSzablon spalania - TS ogółem
kliknij aby rozwinąć / zwinąćSzablon spalania - TS szczegół.
kliknij aby rozwinąć / zwinąćSzablon spalania - maszyny budowlane
kliknij aby rozwinąć / zwinąćSzablon spalania - naczepa

Jeśli program ma liczyć tylko spalanie związane z pracą silnika bez ogrzewania i dodatkowych urządzeń nie ma potrzeby modyfikacji powyższych szablonów spalania. Podczas uzupełniania danych w karcie kierowcy wystarczy nie wpisywać żadnych wartości w ilości godzin pracy ogrzewania czy agregatu. Dla programu czas pracy dodatkowych urządzeń (ogrzewania) będzie równy ZERO, więc spalanie dla nich również będzie równe ZERO.

Jeśli rozliczane pojazdy będą korzystać z tego samego szablonu spalania, ale będą mieć różne współczynniki spalania (rysunki powyżej) należy każdemu takiemu samochodowi stworzyć nowy szablon spalania!
W celu łatwiejszej identyfikacji szablonu można w jego nazwie zamieścić nr rejestracyjny pojazdu, który z niego korzysta (np. Szablon SB S124).

 

Jeśli chcesz skonstruować własny szablon spalania zwróć także uwagę na:

kliknij aby rozwinąć / zwinąćWspółczynniki spalania (wartości zmienne)