Okno dodawania/edycji samochodu dla modułu Flota poszerza się o następujące opcje w zakładkach:

Dane podstawowe

Opis wybranych elementów:

 

 

 

 

Dane techniczne

 

Zakładka ta umożliwia dodawanie danych ewidencyjnych pojazdu, gabarytów, dmc itp.

 

 

Osie i ogumienie

Ogumienie powiązane jest z osiami dlatego, żeby dodać ogumienie należy wcześniej wprowadzić oś.

Aby dodać, zmienić lub usunąć oś lub ogumienie należy posługiwać się "paskiem narzędziowym list".

 

 

 

Zbiorniki

Domyślnie dla każdego nowego samochodu jest wprowadzony standardowy zbiornik, który domyślnie będzie miał przypisaną podstawową prognozę spalania.

 

 

 

 

Koszty

Zakładka powiązana jest z menu: "Flota -> Koszty". Koszty wprowadzone w widoku zaawansowanym (w poszczególnych rejestrach kosztowych) będą widoczne na liście kosztów w widoku prostym. Ale koszty wprowadzone na odwrót (w widoku prostym) NIE BĘDĄ już wyświetlane w widoku zaawansowanym.

Zakładka kosztów podzielona jest na dwa widoki:

 

 

 

 

Awarie

 

Zakładka powiązana jest z menu: "Flota -> Rejestr awarii". Pozycja awarii wprowadzona dla tego pojazdu z poziomu menu floty będzie widoczna w tej zakładce i na odwrót pozycja awarii wprowadzona w tej zakładce będzie widoczna na głównej liście rejestru awarii.

Aby dodać, zmienić lub usunąć wpis awarii należy posługiwać się "paskiem narzędziowym list".

 

 

Wyposażenie

 

Zakładka powiązana jest z menu: "Flota -> Rejestr wyposażenia". Wyposażenie wprowadzone dla tego pojazdu z poziomu menu floty będzie widoczne w tej zakładce i odwrotnie wyposażenie dodane w tej zakładce będzie widoczne na głównej liście rejestru wyposażenia.

Aby dodać, zmienić lub usunąć pozycję wyposażenia należy posługiwać się "paskiem narzędziowym list".

 

 

Dokumenty

Zakładka powiązana jest z menu: "Dane podstawowe -> [010] Dokumenty". Dokumenty wprowadzone dla tego pojazdu z poziomu menu danych podstawowych będą widoczne w tej zakładce i odwrotnie dokumenty dodane w tej zakładce będą widoczne na głównej liście dokumentów.

Aby dodać, zmienić lub usunąć dokument należy posługiwać się "paskiem narzędziowym list".

 

Okno dodawania/edycji dokumentu składa się z następujących zakładek:

 

 

 

 

 

Terminarz

 

Zakładka powiązana jest z menu: "Dane podstawowe -> [012] Terminarz". Termin wprowadzony dla tego pojazdu z poziomu menu danych podstawowych będzie widoczny w tej zakładce i odwrotnie termin dodany w tej zakładce będzie widoczne na głównej liście Terminarza.

Aby dodać, zmienić lub usunąć termin należy posługiwać się "paskiem narzędziowym list".

 

 

Części

 

Zakładka powiązana jest z menu: "Flota -> Rejestr części". Część wprowadzona dla tego pojazdu z poziomu menu floty będzie widoczna w tej zakładce i na odwrót część wprowadzona w tej zakładce będzie widoczna na głównej liście rejestru części.

Aby dodać, zmienić lub usunąć część należy posługiwać się "paskiem narzędziowym list".

 

 


Zobacz również:

Samochody (Moduł Główny)