[226] Uniwersalny eksport ewidencji czasu pracy

Za pomocą tej funkcji można wyeksportować dane z ewidencji czasu pracy do uniwersalnego formatu xml. Funkcja ta umożliwia również konfigurację rodzaju eksportowanych danych.

Plik xml można zaimportować do dowolnego programu posiadającego odpowiednie narzędzie do importu takiego systemu plików o strukturze zastosowanej w tej funkcji.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćUstawienia
kliknij aby rozwinąć / zwinąćPrzebieg czynności