W wyniku kliknięcia na przycisk: zostanie wyświetlone okno Zbiorcze wyliczanie ewidencji czasu pracy umożliwiające jednoczesne wyliczenie ewidencji wszystkim zaznaczonym pracownikom. W tym celu należy:

zaznaczyć na liście pracowników i/lub grupy pracowników;

Pomocne podczas odznaczania lub zaznaczania wszystkich pracowników na liście jest korzystanie z poleceń zawartych w rozwijanym menu - kliknij PPM na liście.

 

kliknąć na przycisk: ;

wybrać "rodzaj synchronizacji";

zaznaczenie opcji: Wyczyść oddane dni w trakcie wyliczania spowoduje po naciśnięciu przycisku: wyczyszczenie wszystkich wartości w oknie ewidencji czasu pracy, a dopiero później wyliczenie;

Zaznaczenie powyższej opcji ma istotne znaczenie jeśli w oknie ewidencji miesięcznej przed wyliczeniem znajdują się dni wolne oddane za pracę w dodatkowe dni wolne, niedziele i święta.

 

Program dokona wyliczenia wraz z operacjami udzielania dni wolnych za nadgodziny itp. zgodnie z ustawieniami oraz dokona zapisu każdego wyliczonego miesiąca.