Filtrowanie na wybranych kolumnach

Opcja ta umożliwia filtrowanie wg dostępnej wartości lub tekstu w dowolnej kolumnie zawierającej w nagłówku przycisk: (rys. poniżej).

Filtr na wybranych kolumnach operuje tylko na liście danych lokalnych (na liście danych, które zostały pobrane z serwera - w zależności od ustawionego zakresu dat "filtru szybkiego").

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Filtrowanie pozycji na liście.

Aby ustawić filtr klikamy na przycisk: na nagłówku kolumny, którą chcemy filtrować i wybieramy jedną lub kilka wartości, wg których filtrujemy (rys. powyżej), a następnie zatwierdzamy wybór klikając .

Filtr ten możemy ustawić na dowolnej liczbie kolumn. Np. żeby widzieć wykresówki tylko pana Kowalskiego i tylko na samochodzie NOL11CF włączamy filtr na kolumnie kierowca wybierając pana Kowalskiego oraz włączamy filtr na kolumnie samochód wybierając NOL11CF.

Ikony , w nagłówkach kolumn, w których włączony jest filtr zmieniają kolor na niebieski ( ).

Żeby wyłączyć filtr w nagłówku kolumny wybieramy tekst (Zaznacz wszystko) (rys. powyżej) lub klikamy na ikonę: w "pasku narzędziowym list".

Ustawienia tego filtru nie są zapamiętywane przez program. Po każdym zamknięciu listy należy powtórnie ustawić filtr.

Jeśli na liście nie widać żadnych danych, należy upewnić się, czy ustawienia "filtrów" są prawidłowe.