Górna część okna edycji dni z kart cyfrowych zawiera następujące elementy:

kierowca,

data,

samochód,

stan początkowy i końcowy licznika km.

Jeżeli w danym dniu kierowca prowadził więcej niż jeden pojazd, można przeskakiwać między czynnościami związanymi z danym samochodem, wybierając odpowiedni numer rejestracyjny w polu Samochód.

W przypadku konieczności zmiany samochodu dla dnia z karty cyfrowej naciskamy ikonę: znajdującą się obok pola Samochód. Z kolei aby zmienić kierowcę dla dnia z karty cyfrowej naciskamy ikonę: znajdującą się obok pola Kierowca (patrz: "Wizualizacja dzienna").

Zmiana daty w polu Dzień powoduje przeskok do karty wybranego kierowcy z danego dnia, jeśli tylko jest w bazie. W przeciwnym razie zamiast wykresy czynności pokaże się napis Brak danych.

Wybór innego nazwiska w polu Kierowca skutkuje zamknięciem edycji danych poprzedniego kierowcy i przejściem do edycji danych z karty wybranego kierowcy.

Jeśli w ustawieniach programu została zaznaczona opcja włącz obsługę konwojentów to poniżej pola Danych podstawowych zostaną wyświetlone dwa pola wyboru konwojentów (patrz: "Ustawienia -> TachoScan -> Różne").

 

Opis poszczególnych sposobów wizualizacji:

Spis treści

Wizualizacja dzienna

Wizualizacja zespołowa

Wizualizacja z tachografem