Wykres dzienny kierowcy jest w pełni edytowalny i oferuje następujące opcje:

- umożliwiają powiększanie, pomniejszanie wszystkich wykresów dziennych lub powrót do rozmiaru domyślnego.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćWykres dzienny kierowcy

 

Edycja kierowcy i pojazdu

 

 

 

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćDodawanie, edycja, usuwanie wpisów krajów rozpoczęcia i zakończenia
kliknij aby rozwinąć / zwinąćZaznaczony obszar

 

Dodawanie, edycja i usuwanie zdarzeń

Program umożliwia dodawanie, przesuwanie i usuwanie zdarzeń pobranych z karty kierowcy.

Jeśli wyświetlony jest napis: Aby móc edytować, wybierz samochód oznacza to, iż w danym dniu kierowca posiada zapisy z co najmniej dwóch pojazdów. W takim przypadku w oknie zajdą następujące zmiany:

- ukryty jest licznik km początkowych i końcowych,
- zablokowany jest przycisk: Zmień samochód,
- na liście czynności, w podsumowaniu, w oknie lokalizacji, w oknie zdarzeń i awarii oraz w oknie adnotacji będą widoczne zapisy dla wszystkich pojazdów (jeśli będzie wybrany określony pojazd to w powyższych oknach będą widoczne zapisy tylko dla tego wybranego pojazdu).

Aby odblokować wymienione powyżej elementy należy wybrać określony numer rejestracyjny pojazdu w polu: Samochód.

 

 

Jeśli dla edytowanego dnia posiadamy odczyt z tachografu cyfrowego (ten sam samochód) to istnieje możliwość "kopiowania danych" z tachografu w miejsce zdarzenia "karta wyjęta" (znak " ? ").

 

 

 

Rozwijane menu

Wygląd menu rozwijanego, uaktywnianego przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy:

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Menu rozwijane.

 

 

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćZapis dnia z karty kierowcy
kliknij aby rozwinąć / zwinąćPozostałe przyciski i opcje

 


Zobacz również:

Możliwość cofania ostatniej operacji