W tym temacie opisane są elementy menu modułu TachoScan dostępne dla użytkowników posiadających pełne uprawnienia do korzystania z tego modułu.

Spis treści

Plik

Dane podstawowe

TachoScan

GBOX

Raporty