I. Przewóz rzeczy

⇓ przewiń do tabeli: "II. Przewóz osób"

Tabela stawek obowiązująca dla personelu przewozu rzeczy.

 

Grupa

 

Stawka godzinowa
od 01-04-2021

Gwarantowane wynagrodzenie za 1 godzinę pracy z podziałem na staż pracy

Po 2 latach pracy

Po 5 latach pracy

Po 10 latach pracy

Po 15 latach pracy

3 bis

118M - Kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (grupa 3 bis)

10,25€

10,4550€

10,6600€

10,8650€

11,0700€

4

120M - Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 11 ton (grupa 4)

10,25€

10,4550€

10,6600€

10,8650€

11,0700€

5

128M - Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 11 do 19 ton (grupa 5)

10,25€

10,4550€

10,6600€

10,8650€

11,0700€

6

138M - Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 19 ton (grupa 6)

10,25€

10,4550€

10,6600€

10,8650

11,0700€

7

150M - Wysoce wykwalifikowani kierowcy pojazdów ciężarowych (grupa 7)

10,49€

10,6998€

10,9096€

11,1194€

11,3292€

 

II. Przewóz osób

⇑ przewiń do tabeli: "II. Przewóz rzeczy"

Tabela stawek obowiązująca dla personelu przewozu osób.

 

Grupa

 

Stawka godzinowa
od 01-04-2021

Gwarantowane wynagrodzenie za 1 godzinę pracy z podziałem na staż pracy

Po 1 roku pracy

Po 5 latach pracy

Po 10 latach pracy

Po 15 latach pracy

Po 20 latach pracy

Po 25 latach pracy

Po 30 latach pracy

2%

6%

8%

10%

14%

17%

20%

8

138V - Kierowca autobusu - Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie autobusu; pomaga konduktorowi, także w zakresie obsługi przewożonych przesyłek pocztowych (grupa 8)

10,7171€

10,9314€

11,3601€

11,5745€

11,7888€

12,2174€

12,5390€

12,8605€

9

140V - Kierowca autobusu pełniący także obowiązki konduktora. - Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie autobusu oraz pobieranie opłat za przewóz pasażerów, bagażu i przesyłek (grupa 9)

10,7954€

11,0113€

11,4431€

11,6591€

11,8749€

12,3068€

12,6306€

12,9545€

9 bis

145V - Kierowca autokaru turystycznego. - Pracownik dysponujący co najmniej dwuletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia autokaru i spełniający wszystkie wymogi dotyczące stanowisk pracy nr 8 lub 9 (grupa 9 bis)

11,0187€

11,2391€

11,6798€

11,9002€

12,1206€

12,5614€

12,8919€

13,2225€

10

150V - Kierowca dużego autokaru turystycznego. - Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie luksusowego autokaru liczącego co najmniej 32 fotele, pracujący na długich trasach turystycznych, czyli liczących co najmniej 5 dni (grupa 10)

11,2865€

11,5122€

11,9637€

12,1894€

12,4151€

12,8666€

13,2052€

13,5437€

 

Grupa 7 — Wysoce wykwalifikowany kierowca samochodu ciężarowego:

Definicja:

Pracownik prowadzący pojazd silnikowy, pojazd transportowy lub ciągnik, posiadający kwalifikacje zawodowe niezbędne do prawidłowego wykonywania (tzn. z potrójną troską o bezpieczeństwo osób i mienia, skuteczność działań lub metod zadowolenia klienta) wszystkich należących do niego zadań (tzn. zgodnie z obowiązującą praktyką i w ramach obowiązujących przepisów prawa) związanych z wykonaniem różnych etapów transportu towarów. W szczególności: użytkuje w sposób rozsądny (tzn. zgodnie w wymaganiami technicznymi dotyczącymi sprzętu oraz z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa) i zachowuje w każdych okolicznościach kontrolę nad pojazdem; zapewnia konserwację w stanie gotowym do jazdy; ma wystarczającą wiedzę w dziedzinie mechaniki pozwalającą bądź na dokonanie napraw w swoim pojeździe, jeżeli ma do tego odpowiednie środki, bądź, w przypadku pęknięcia pewnych części lub elementów - zgłoszenia swojemu przedsiębiorstwu przyczyny awarii; kierowca może podejmować samodzielnie działania w szczególności w kontakcie z klientem; jest on w stanie sporządzić zwięzły i wystarczający raport w razie wypadku, zgłosić awarię i wskazać, jakie naprawy należy wykonać w pojeździe; zapewnia rozmieszczenie i zabezpieczenie przewożonych towarów; odpowiada za sprawowanie pieczy nad pojazdem, osprzętem, ładunkiem i, w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w bagażnik zamykany na klucz, - jego wyposażeniem; może być zmuszony w razie konieczności do załadunku lub rozładunku pojazdu.

 

Ponadto, kierowca zaliczany jest do ww. grupy jeśli uzbiera co najmniej 55 punktów wg poniższego zestawienia:

prowadzenie pojazdu o maksymalnej dopuszczalnej całkowitej masie rzeczywistej powyżej 19 ton:
30 punktów;

usługa wymagająca przejechania co najmniej 250 km w jedną stronę:
20 punktów;

odpoczynek dzienny poza miejscem zamieszkania (co najmniej trzydzieści razy w okresie dwunastu następujących po sobie tygodni):
15 punktów;

usługi międzynarodowe z wyłączeniem usług granicznych (tzn. wykonywanych w strefie rozciągającej się do 50 km w linii prostej od granic kraju, w którym dany pojazd jest zarejestrowany):
15 punktów;

prowadzenie zestawu przegubowego lub pociągu drogowego:
10 punktów;

posiadanie certyfikatu kwalifikacji zawodowych lub dyplomu F. P. A. kierowcy drogowego:
10 punktów;